Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 
 
 

Over Meanderss

De kennis en ervaring in het civieltechnische vakgebied is vanaf 1984 opgedaan bij de realisatie van allerlei soorten projecten waarbij vaak het grensvlak onder/boven water een grote rol speelt in de uitvoering. Grote projecten zoals de Betuweroute, verbreding A2, reconstructie van snelweg-knooppunten, aanleg kademuren maar ook kleinere waaronder het bouw- en woonrijp maken van woonwijken en industriegebieden, rioolvervanging, etc. zijn een greep uit de uitgevoerde projecten. 

Saneringen van onder andere gasfabrieken, tankstations en fabrieksterreinen hebben ook op het gebied van het milieu de nodige expertise opgeleverd.

Vanaf juni 2007 is Meanderss actief geweest op het gebied van begeleiding van civieltechnische projecten. Voor opdrachtgevers als gemeentes en waterschappen maar ook voor ingenieursbureaus werden projectgebonden werkzaamheden verricht. Directievoering en toezicht op (complexe) waren de aandachtsgebieden.

Dit alles heeft geleid tot de start van Meanderss Hydrografie, in 2013, en het ontwikkelen van een onbemande radiografisch bestuurbare meet-boot. Nu , in 2016, is een volgende stap genomen door een nieuwe boot te bouwen voorzien van meer en nauwkeuriger apparatuur.
De mogelijkheden zijn hierdoor groter en het werkgebied daardoor uitgebreider.

 De nieuwe naam Meanderss Survey Services is dan ook passender bij deze onderneming en dekt het scala aan toepassingen.

 

Achtergrond informatie

Waterdieptemetingen
Om een goed beeld van de waterbodem te kunnen krijgen zijn dieptemetingen essentieel. Samen met hydrografische software kunnen die dieptemetingen de topografie van de waterbodem in kaart brengen. Meten met geluid is hiervoor het meest geschikt. Als je met geschikte apparatuur een geluidspuls, een pakketje geluidsenergie, naar de bodem stuurt en even wacht , dan kun je de door de bodem teruggekaatste puls weer "horen". In de tijd tussen het zenden en ontvangen legt de puls tweemaal de afstand tussen waterspiegel en bodem af. De diepte krijg je dus door de helft van het tijdsverschil te vermenigvuldigen met de snelheid van het geluid in water. De snelheid van het geluid in water varieert. De twee belangrijkste factoren die de snelheid beïnvloeden zijn het zoutgehalte en de temperatuur. Hoe zouter het water is hoe hoger de snelheid wordt en de temperatuur is in zout water meer van invloed dan in zoet water. Een fout in de geluidssnelheid leidt direct tot een fout in de gemeten diepte. De formule van Medwin wordt vaak toegepast om de snelheid te berekenen.

Het echolood
De zender zet dus een elektrisch signaal om naar een akoestisch en de ontvanger vangt, na weerkaatsing op de bodem, het geluid weer op om het vervolgens weer om te zetten naar elektrisch. Zender en ontvanger vormen samen de transducer. Het geheel van transducer, voedingskabels, datakabels e.d. wordt het echolood genoemd, in het Engels echosounder. 
Het moge duidelijk zijn dat om een betrouwbare meting te kunnen uitvoeren het echolood gecontroleerd moet worden voordat met een meting wordt begonnen.


Multibeam sonar
Een multibeam sonar kun je zien als een echolood dat gelijktijdig vele smalle bundeltjes op de waterbodem laat vallen. Dit gebeurt in een waaiervorm, dwars op de vaarrichting. De breedte van het pad dat je zo in één keer kunt meten kan wel 10 maal de waterdiepte zijn. 

Bathymetrie
Bathymetrie is Grieks voor het opmeten van de topografische hoogte van een waterbodems met als doel de vervaardiging van waterkaarten. Bathymetrie is een onderdeel van het veel bredere vakgebied hydrografie. Dieptes worden aangegeven met dieptelijnen en numerieke aanduidingen. De gemeten dieptes worden herleid naar een reductievlak, in Nederland : N.A.P. In de kaart wordt met kleurverschil de verschillende dieptes aangegeven. Van rood, oranje, geel naar groen, blauw en donkerblauw voor respectievelijk ondiep en diep water.

 
 
 
 

Foto's USV (meetboot)

 
 
 
Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren